घर, होटल, रेष्टुरेण्ट, हाउजीङ्ग कम्पनी, वैंक, पार्टी प्यालेस, स्कुल, कलेज, कल कारखाना तथा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको जिम्मेवारी पूर्वक भरपर्दाे सुरक्षा व्यास्था मिलाउने ।