निजि सुरक्षा कम्पनी भन्नाले हतियारधारी वा हतियार विहिन सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउन कम्पनि भन्ने वुझिन्छ । नेपालमा निजी सुरक्षासेवा दिन सस्ंथाहरुको इतिहास हेर्ने हो भन्ने दाेस्रो विश्व युद्ध पछि नै फस्टाउदै आएका देखिन्छ । नेपालमा २०२९( सालमा पहिलो पटक एन.के प्रधान सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.ली ले निजी सुरक्षा व्यवसाय सुरु गरेको पाइन्छ भने, यस पश्चात् हाल सम्म आईपुग्दा अन्य धेरै निजी सुरक्षा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएका छन् ।