” वि.एस सेक्यूफोर्स यौटा राम्रो र नाम चलेको कम्पनि हो | म अहिले यहि कम्पनिद्वारा खटाइयको ठाउमा काम गर्दै छु “