” वि.एस सेक्यूफोर्स भर पर्दो र विश्वास गर्न लायक कम्पनि हो | यसको कारण आज मैले रोजगार प्राप्त गरेको छु “